Language:

Čo môžem urobiť dnes

1. Prečítať si

2. Stiahnuť

3. Zdieľať

PROCES ISLAMIZÁCIE

PROCES ISLAMIZÁCIE

Súčasná debata v spoločnosti má tendenciu zachádzať do extrémov. Chýba jasné rozlišovanie medzi náboženskou a politickou časťou islamskej doktríny.

Prinášame stručný a jasný prehľad o tom, čo je to politický islam a ako sa týka každého z nás.

Ak súhlasíte, že tieto informácie sú dôležité, prosíme stiahnite si náš leták a šírte ho slušným spôsobom ďalej. Je to tá najrýchlejšia a najjednoduchšia cesta, ako zvyšovať povedomie v spoločnosti.

Našim cieľom je vzdelať aspoň 10 percent aktívnej populácie. Tak je možné zabrániť opakovaniu histórie a triumfu politického islamu.

Stiahnuť LETÁK

Táto štúdia je myslená ako začiatok širšej aktivity. Vítame iniciatívu každého s motiváciou prispieť k jej vylepšeniu ďalšími relevantnými údajmi o šírení islamu v jednotlivých krajinách v minulosti i v súčasnosti.

Naša štúdia je inšpirovaná prácou profesora R.W. Bullieta týkajúcou sa výskumu islamizácie. Pre lepšie pochopenie súčasnej situácie v našej civilizácii sme pridali ďalšie výskumy o vplyve odhodlaných minorít na smerovanie majoritnej spoločnosti.

Stiahnuť ČLÁNOK

Čo ešte môžem dnes spraviť:

VZDELÁVAJTE SA

PRIDAJTE SA K NAŠEJ AKTIVITE

Ukážte mi možnosti